Nieuwe regeling MotorRijtuigenBelasting oldtimers vanaf 2012

Nieuwe regeling vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor klassiekers

Er is de laatste twee jaar veel gesproken over de komende veranderingen per 1 januari 2012 betreffende de vrijstelling MRB van klassiekers. Tot en met 31 december 2011 zijn alle auto's die dan 25 jaar of ouder zijn belastingvrij. Er is een amendement aangenomen dat per 1 januari 2012 de regeling definitief gaat veranderen. Wat betekent dit?

Wanneer is een oude personenauto een klassieker?

In het kader van de regeling vrijstelling MotorRijtuigenBelasting spreekt de Belastingdienst nu nog van personenauto's die ouder dan 25 jaar zijn en maakt geen gebruik van de termen klassieker, klassieke auto of oldtimer. Nu is ook niet iedere auto van 25 jaar of ouder een oldtimer zoals men dit wellicht voor zich ziet, want iedere willekeurige oude personenauto met een eerste toelatingsdatum van voor 1 januari 1987 behoort nu nog tot de groep van wegenbelasting vrijgestelde auto's. Wanneer er uitgegaan wordt van wat oldtimerverenigingen als een oldtimer beschouwen, dan kan geconstateerd worden dat er normaliter een minimale leeftijd geldt, maar dat er ook eisen kunnen gelden op het gebied van merk en type auto,het gebruik van de auto en de staat waarin een auto verkeert.
 

De huidige regeling inzake belastingvrij rijden

Velen spreken van belastingvrij rijden of het niet betalen van wegenbelasting, in plaats van de officiŽle term Ďvrijstelling van motorrijtuigenbelasting'. Voor een auto met een eerste toelatingsdatum tot en met 31 december 1986 en die op je naam staat, hoef je dus geen motorrijtuigenbelasting te betalen. Deze vrijstelling hoef je normaliter niet zelf aan te vragen bij de Belastingdienst, want dit proces vindt automatisch plaats zodra je auto de leeftijd van 25 jaar bereikt.

Bevriezing van de oude regeling vrijstelling MRB vanaf 2012

Op 31 december 2011 worden auto's met een datum eerste toelating die 25 jaar geleden is voor het laatst belastingvrij conform de huidige oude regeling. Na die datum wordt deze regeling bevroren. Auto's die 25 jaar of ouder zijn op de datum 31 december 2011, blijven dus gebruik maken van het voordeel van de oude regeling en zijn dus ook daarna geheel vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Er komt dan namelijk een nieuwe regeling die bepaalt dat auto's vanaf 30 jaar (gedeeltelijk) worden vrijgesteld van wegenbelasting. Auto's met een eerste datum toelating vanaf 1 januari 1987 vallen onder een overgangsregeling.
 
 
 

De nieuwe regeling vrijstelling MRB voor klassiekers

Per 1 januari gaat er een nieuwe regeling in, waarbij enkele feiten van belang zijn. Ten eerste geldt dat een auto onder de regeling vrijstelling MRB valt vanaf het moment dat deze 30 jaar oud is. Daarnaast geldt niet in alle gevallen complete vrijstelling meer, want alleen het basistarief en de provinciale opcenten hoeven niet betaald te worden. De brandstoftoeslag voor diesel en LPG moet wel betaald worden wanneer deze auto's met een toelatingsdatum van 30 jaar of langer geleden onder de nieuwe regeling gaan vallen. Voor auto's die onder de regeling vallen die tot en met 2011 geldt, hoeft men overigens ook in de toekomst geen brandstoftoeslag te gaan betalen.
 

Wat gebeurt er met auto's die de komende jaren 25 jaar of ouder worden

Voor de auto's die de komende jaren 25 jaar of ouder worden, gaat er een overgangsregeling gelden en wel als volgt:

  • Datum eerste toelating 1987 betekent vrijstelling MRB vanaf 1 januari 2013.
  • Datum eerste toelating 1988 betekent vrijstelling MRB vanaf 1 januari 2015.
  • Datum eerste toelating 1989 betekent vrijstelling MRB vanaf 1 januari 2017.
  • Datum eerste toelating 1990 betekent vrijstelling MRB vanaf 1 januari 2019.
  • Datum eerste toelating 1991 en verder betekent vrijstelling MRB vanaf 1 januari 2021 en verder.
Hier vervalt de overgangsregeling dan ook, omdat de nieuwe grens van dertig jaar dan als zodanig gehanteerd gaat worden. Overigens geldt voor de klassiekers die onder de overgangsregeling vallen ook de brandstoftoeslag die in de nieuwe vrijstellingsregeling is opgenomen. Dit betekent dat men voor een auto met bouwjaar 1987 vanaf 1 januari 2012 niet de basis wegenbelasting en opcenten meer hoeft te betalen, maar wel de eventuele brandstoftoeslag voor diesel en autogas wanneer van toepassing.